0903 430 986

KOntaktujte nás

Dispečing │ OBJEDNáVKY

VEDÚCI DOPRAVY

MILAN BARTALSKÝ

+421 903 430 986 

DISPECING@MJMTRANS.SK 

Ekonomické oddelenie

Vedúca účtovného oddelenia

MARCELA PLEVOVÁ

+421 903 226 520

MJMTRANS@MJMTRANS.SK

VEDENIE

Konateľ

MARCO PLEVA, MBA

+421 902 299 686

MJMTRANS@MJMTRANS.SK

KONTAKTNÉ ÚDAJE

v

kontaktné údaje

Marcheggská 1506/38

+421 903 430 986

mjmtrans@mjmtrans.sk

Fakturačné údaje

MJM Trans, s. r. o.
Marcheggská 1506/38
900 31 Stupava
Slovensko

IČO: 36724203
IČ DPH: SK 2022307408
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave 1, v oddieli Sro, vložka číslo 44042/B

KOntaktujte nás

Dispečing│OBJEDNáVKY

VEDÚCI DOPRAVY

MILAN BARTALSKÝ

+421 903 430 986 

DISPECING@MJMTRANS.SK 

Ekonomické oddelenie

Vedúca účtovného oddelenia

MARCELA PLEVOVÁ

+421 903 226 520

MJMTRANS@MJMTRANS.SK

VEDENIE

Konateľ

MARCO PLEVA, MBA

+421 902 299 686

MJMTRANS@MJMTRANS.SK

KONTAKTNÉ ÚDAJE

v

kontaktné údaje

Marcheggská 1506/38

+421 903 430 986

mjmtrans@mjmtrans.sk

Fakturačné údaje

MJM Trans, s. r. o.
Marcheggská 1506/38
900 31 Stupava
Slovensko

IČO: 36724203
IČ DPH: SK 2022307408
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave 1, v oddieli Sro, vložka číslo 44042/B