0903 430 986

Recyklácia zeminy

Recyklácia zeminy

Recyklácia zeminy

Zhodnocovanie zeminy │ Recyklácia výkopovej zeminy │ triedenie zeminy

MJM TRANS je ekologicky zmýšľajúcou spoločnosťou, ktorá reaguje na potrebu k strategickejšiemu pristupovaniu k neobnoviteľným prírodným zdrojom a vníma aspekt udržateľnosti, ktoré prináša recyklovanie a spätné zhodnocovanie materiálov.

Recyklácia zeminy prebieha za pomoci mobilnej triedičky Keestrack K3, kde výkopová zemina určená na spracovanie je mechanicky nakladaná do násypky triediča, odkiaľ materiál prechádza na vibračný podávač a následne do skrine sita. Zo skrine sita požadovaná frakcia padá na spodný pás, dochádza k prevzdušneniu a tým jej zhodnoteniu. Výsledkom je zhodnotená zemina, ktorá sa následne špecifikuje ako zásypová zemina, trávniková zemina či záhradná zemina. Zásypová zemina je vhodná na vyrovnanie terénnych nerovností, trávniková zemina sa využíva ako podkladová vrstva pri vysievaní trávniku a záhradná zemina je používaná pri záhradných prácach.

 

Pokrývame tieto mestá:

Bratislava │ Malacky │ Stupava │ Senec │ Trnava

proces recyklácie zeminy

Dovoz zeminy

Dovezenie zeminy pomocou jednostranného sklápača MAN TGS 8×6

Triedenie

Triedenie zeminy pomocou triedička Keestrack K3

výsledný recyklát

Výsledkom je zhodnotená zemina, ktorá sa dalej používa ako zásypová, trávniková či záhradná zemina

Odvoz zeminy

Zabezpečujeme aj odovoz hodnotenej zeminy na požadované miesto 

NAŠE VYBAVENIE

TRIEDIČ KEESTRACK K3

Pásový podvozok

zabezpečuje flexibilitu a mobilitu v teréne

Výkon

250t/hod. recyklátu

Pásová váha

zabezpečuje merania hmotnosti recyklátu

Výkonnosť

Výkonný motor s nízkou spotrebou a emisiami

Efektívnosť

triediaca plocha 3,24m³

TRIEDIACI BOX

dvojsitný triedaci box 2700x1200m

RECYKLOVANÁ ZEMINA

Trávniková zemina

využíva sa ako podkladová vrstva pri vysievaní trávnatých plôch

Záhradná zemina

vhodná na záhradné práce vzhľadom na obsah živín v zhodnotenej zemine